МАРВЕЛ ООД предлага следните услуги:

  • консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента;
  • оформяне на вноса и доставка до крайния клиент;
  • превод на ръководствата за работа;
  • инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване и обучение на обслужващия персонал;
  • гаранционен сервиз до три години;
  • извън гаранционен сервиз и доставка на резервни части в продължение на десет години след доставката.