МАРВЕЛ ООД предлага следните услуги:

 • консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка
  в зависимост от конкретните нужди на клиента;
 • оформяне на вноса и доставка до крайния клиент;
 • превод на ръководствата за работа;
 • инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване и
  обучение на обслужващия персонал;
 • гаранционен сервиз до три години;
 • извън гаранционен сервиз и доставка на резервни части в
  продължение на десет години след доставката.