Funke Gerber LactoStar   analiz na mleko2
Лабораторен апарат за определяне показателите на млякото – LactoStar: мазнина, протеин, лактоза, точка на замръзване и сух безмаслен остатък.   Лабораторни центрофуги за мляко по Dr. N.Gerber – Nova Safety

 

 Funke Gerber Super vario    Funke Gerber water bath
Лабораторни центрофуги за мляко по Dr.N.Gerber - Super Vario-N   Лабораторна дигитална водна баня - WB 436-D

 

 Funke Gerber cryostar 1   analiz na mleko6
Лабораторен апарат за определяне точката на замръзване по ISO/DIN 5764 – CrioStar I   Миксер за определяне индекса на разтворимост

 

 Funke Gerber colonystar    FG butyrometer
Брояч на бактериални колони ColonyStar    Бутирометри


Funke gerber logo 1
Повече информация за Апаратура за анализ на мляко и млечни продукти можете да намерите на адрес: http://www.funke-gerber.de