Трибология

Normalab,S.D.M, Brookfield

1. Normalab, Франция

NORMALAB FRANCE SAS е утвърден производител на лабораторно оборудване за оценка качеството на нефтопродукти (течни горива, смазочни масла, парафини, церезини, битуми и др.), биогорива, природен газ, LPG. В продуктовата листа можете да намерите пълната гама автоматични уреди и системи, полуавтоматични и ръчни уреди, както и пълната гама стъклени изделия и аксесоари към тях.
От 1996 г.NORMALAB FRANCE SAS е сертифициран по ISO 9001: 2000.

                       

                   

 

 index normalab 1

 Каталог NORMALAB

Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.normalab.com/

 

2. S.D.M, Италия

SDM Apparecchi scientifici Srl предлага ръчни и полуавтоматични уреди за физико-химичен и физичен анализ на нефтопродукти, както и пълната гама стъклени изделия и принадлежности към тях.

       

 

 header SDM

 Повече информация можете да намерите на адрес: www.sdmtorino.com

  

3. Brookfield, САЩ

Фирма Brookfield Engineering има 75 годишен опит в производството на вискозиметри и реометри за измерване на вискозитет и производните му – течливост, сила на срязване и напрежение на срязване.
За различните приложения (масла, шоколад, асфалт, бои и др.) фирмата предлага доказани системи.

 

Brookfield 2

 

Ametek Brookfield LOGO

 Повече информация можете да намерите на адрес: www.brookfieldengineering.com

 

4. CSM, Италия

CSM Instruments SA разработва и произвежда инструменти за определяне на механичните свойства на широка гама повърхности и материали в нано и микро областите. Фирмата е водеща в областа си повече от 30 години, първо под името  LSRH и след това под името CSEM.

product overview anton par 2

index CSMLOGO

Повече информация можете да намерите на адрес: www.csm-instruments.com

  

5. Ducom, САЩ

Duсom е сред водещите производители на оборудване за изпитване на материали и изпитване на части. Фирмата има 25 годишна история в областа на трибологията и предлага много широка и разнообразна гама от инструменти, както и възможност за проктиране и изработване на специфично оборудване по поръчка.

 

Ducom Logo Full Vector Black and Light Blue Inverted reduced

Повече информация можете да намерите на адрес: www.ducom.com

 

Масла и греси:

CSM

CSM Instruments SA разработва и произвежда инструменти за определяне на механичните свойства на широка гама повърхности и материали в нано и микро областите. Фирмата е водеща в областа си повече от 30 години, първо под името LSRH и след това под името CSEM.

Ducom

Duсom е сред водещите производители на оборудване за изпитване на материали и изпитване на части. Фирмата има 25 годишна история в областа на трибологията и предлага много широка и разнообразна гама от инструменти, както и възможност за проектиране и изработване на специфично оборудване по поръчка.

LubCon

Lubricant Consult GmbH e eдна от водещите фирми в разработването и производството на специални масла и греси и автоматизация на омасляването. Фирмата предлага продукти, особено подходящи за употреба в екстремни условия – екстремна температура, налягане, високи скорости. LubCon предлага продукти регистрирани към NSF H1, подходящи за приложение в хранителновкусовата и прилежащи промишлености.

                  

Повече информация можете да намерите на адрес: www.lubcon.com