Velp logo

За повече информация за Келдал системи за разлагане и дестилация, Сокслет екстрактори на адрес: http://www.velp.com/en/