GeneTechnologies, Consort, Vilber     

 

   1. GeneTechnologies, Великобритания:

        PCR апарати

                       

 

   

       За повече информация: www.gstorm.co.uk

 

 

   2. Consort, Белгия:

      Системи за електрофореза

           

       

        За повече информация: www.consort.be

 

  3. Vilber, Франция:

     Системи за гелдокументиране

 

 

                             

 

   logo vilber default VILBER

       За повече информация: www.vilber.com