Измерване на йонизиращи лъчения, радиоактивни замърсявания и персонална дозиметрия

 

 

 

За повече информация:  http://www.genitron.de/,  http://www.automess.de/