Марвел ООД е партньор на следните водещи фирми, производители на чисти реактиви:

Johnson Matthey

                                                                                                                                   

Johnson Matthey е водеща компания в областта на разработване на продукти за технологичния пазар. Повече от 175 години Johnson Matthey с помощта на 6500 сътрудници в 34 страни разработва технологии за нуждите на своите клиенти. Johnson Matthey е най-големият производител на метали от групата на платината. Основната дейност на компанията е производството на автокатализатори и системи за контрол на замърсяването, компоненти за горивни клетки, изходни продукти за фармацевтичната промишленост, катализатори за технологични процеси и химикали за специални цели. Освен това се произвеждат и оцветители и покрития за стъкло-керамичната промишленост.

Johnson Matthey притежава фирмите:

 • Avocado Organics
 • Lancaster Synthesis
 • и др.

 

Avocado Organics е специализирана в областта на органиката и предлага стотици продукти, които не могат да бъдат набавени от друг производител.

Lancaster Synthesis от октомври 2004 е част от Johnson Matthey. Lancaster Synthesis предлага повече от 30 000 продукта за изследователска дейност.

Ключовите продукти са:

 • реактиви за синтез
 • борни киселини
 • хетероциклени съединения
 • oрганофлуориди
 • изоцианати, изотиоцианати
 • херални съединения
 • органофосфорни продукти
 • йод–ароматни съединения

 

LS Labor-Service GmbH

LS Labor-Service GmbH e нашият компетентен партньор за всички продукти, необходими за лабораторна работа. Предлага химикали за фирми от химическта промишленост, за научно-изследователски лаборатории, университети, ВУЗ и училища. Продуктовата гама на фирмата включва аналози на Merck KGaA, Fluka и Riedel de Haen.

Molekula Ltd е производител на специални и висококачествени химикали, предназначени за научни изследвания. Продуктовата гама на фирмата наброява над 100 000 молекули. Управлението на фирмата се базира на 100 годишна история и опит в бизнеса с реактиви. Основните производствени групи включват: биохимични реагенти, буфери, въглехидрати, катализатори, хирални съединения, бои и багрила, флуорирани реагенти, пептидни реагенти, фотохимикали, реагенти за олегонуклеотинда синтеза, силани, захари, сулфонил хлориди, аромати и много други органични молекули.

Освен разфасовките посочени в каталозите на фирмите, продуктите могат да се доставят и в по-големи количества.

За повече информация и оферти, посетете офисите ни в страната или се свържете с нас чрез телефон, факс или e-mail.