Пещи за изгаряне, изпепеляване, муфелни пещи, вакуумни пещи.
Муфелни, камерни, тръбни пещи от 1000 до 1800 °С. Пещи за стапяне и купелуване.

            

             nabertherm furnaces img 158            NRA40 02CDB fmt

 

nabertherm logo 2

 За допълнителна информация: www.nabertherm.de