Защитете служителите и бизнеса си!

 

AMETEK Logo

vIRalert 2 – Система за следене на телесната температура в поток от хора

Фиксирана термална заснемаща система – точно и дистанционно измерване на повърхностната температура (обикновено на лицето), автоматично алармирайки оператора за потенциални рискове.

 

AMETEK viralert-2 camera

 

 

Телесна температура: дистанционно, бързо, точно... икономично!

 https://www.ametek-land.com/pressreleases/news/2020/march/viralert2article

 

viralert 2 hero